Huvudmän


Följande kyrkor och organisationer är huvudmän för Hela Människan:

Hos Hela Människans lokala verksamheter finns ibland ett bredare huvudmannaskap exempelvis Pingst – fria församlingar i samverkan och Frälsningsarmén.

Hela Människan har ett mycket stort och brett huvudmannaskap, som nog saknar motsvarighet
i Europa. Vid början av år 2015 hade Hela Människans huvudmän totalt 6 484 580 medlemmar.