Hoppa till innehåll

Lina och Linus stödgruppsledarutbildning för barn

Hur möjliggör vi för barn att berätta om sin utsatthet och deras rätt att bli lyssnade på?

Hela Människan har sedan mitten av 1990-talet varit med och gett stöd till barn som lever i utsatta livssituationer

Lina och Linus metodmaterial vänder sig till barn som lever i familjer med olika krångel och trassel. Det kan handla om psykisk ohälsa, missbruk eller annan form av problematik som gör att barnens rätt att vara barn begränsats.

För barn som lever i en familj med krångel och trassel kan det kännas skönt att möta andra barn som delar samma erfarenhet av livet. De kan känna igen sig i varandra och på så sätt se att de inte är ensamma om sina upplevelser. Syftet med Lina och Linus är att förmedla en ökad självkänsla och att lasta av den skuld barnen ofta känner för det krångel och trassel som finns i familjen. Genom lek, övningar och samtal får barnen hjälp att bearbeta sina erfarenheter.

Metodmaterialet Lina och Linus består av ett ledarhäfte som kompletteras med nätbaserat fördjupningsmaterial.

Nu erbjuder vi en utbildning som ger en god grund för att starta stödgrupper för barn samt att använda sig av vårt pedagogiska material Lina och Linus. I kursen får ledaren en god grund i att själv starta och leda stödgrupp för barn mellan 6-12 år.

Utbildningen vänder sig till dig som ser stödgrupp som ett relevant och angeläget arbetsredskap och som är verksam inom, eller är beredd att starta upp stödgrupper för barn. Du kan arbeta inom Hela Människan, kyrkor, andra organisationer och föreningar, eller inom kommun och regioner. Det är viktigt att du har en erfarenhet- och/eller  relevant utbildning inom området.  Även volontärer är välkomna att anmäla sig.

För mer information och frågor kontakta Marie Zingmark Huld
marie.zingmark.huld@helamanniskan.se

Nästa kurstillfälle vt 2025:
Del 1 Göteborg 6 – 7 februari
Del 2 Digital 6 – 7 mars
Del 3 Göteborg 3-4 april
Tiderna för alla delar är mellan 9.30 – 16.30.
Priset för kursen är 6500:- och inkluderar lunch och fika för de fysiska träffarna.