Välkommen till Hela Människan!
Vi finns på drygt 60 platser runt om i Sverige, söker du en lokal verksamhet, klicka här.

Vi vill skapa intresse och förutsättningar för ett socialt arbete för människor i utsatta livssituationer.

Mer om oss

Hela Människans öppna verksamhet vänder sig till människor som på grund av missbruk, hemlöshet, kriminalitet eller brist på fungerande nätverk befinner sig i socialt utsatt livssituation.

Målet för Hela Människans Secondhand-verksamhet är att skapa meningsfull sysselsättning för människor som står utanför arbetsmarknaden.

Ett värdigt liv tar ofta sin utgångspunkt i ett eget boende. Inom Hela Människan arbetar flera av våra enheter med olika former av boenden.

Senaste

Hela Människan Sveriges verksamhetsberättelse är ute!

Över 173 000 måltider, över 300 000 besök, nästan 70 000 matkassar – Vad är det? Jo en del av den verksamhet som Hela Människan bedrev under förra året. Nu har Hela Människan Sveriges verksamhetsberättelse kommit och där kan du läsa mer om vad Sverigeenheten gör för att stötta och vara en samlande kraft för hela organisationen.