Om oss

Hela Människan i Malmö vill skapa mötesplatser, där varje människa möts med lyhördhet och respekt. Vi vill långsiktigt bygga upp en hållbar verksamhet där människor får berika varandras liv, oavsett bakgrund och social situation.

Genom flera års kontaktskapande arbete bland människor i social utsatthet har ett ömsesidigt förtroende sakta vuxit fram. I det goda mötet kan hoppet om en förändrad livssituation väckas till liv.

Klädhjälpen delar ut kläder, husgeråd och mat som skänkts av privatpersoner och företag.

Noomi är föreningens stödverksamhet för personer i prostitution och människohandel.

Sawa Tillsammans bygger broar mellan stadens befolkning och bidrar till att ge nyanlända och asylsökande vägar in i samhället.

Studie om utrikes födda kvinnors väg till arbete

Studien ”Civilsamhället insatser för att främja utrikes födda kvinnors inkludering på arbetsmarknaden i Malmö” publicerades 2022. Verksamheten Sawa Tillsammans har bl.a. kartlagt existerande insatser i Malmö och intervjuat ett flertal kvinnor om […]