Om oss

Hela Människan i Malmö vill skapa mötesplatser, där varje människa möts med lyhördhet och respekt. Vi vill långsiktigt bygga upp en hållbar verksamhet där människor får berika varandras liv, oavsett bakgrund och social situation.

Genom flera års kontaktskapande arbete bland människor i social utsatthet har ett ömsesidigt förtroende sakta vuxit fram. I det goda mötet kan hoppet om en förändrad livssituation väckas till liv.

Noomi är föreningens stödverksamhet för personer i prostitution och människohandel.

I samarbete med EFS Betaniakyrkan, finns vi ute på Malmös gator och torg.