Hoppa till innehåll

Styrelse och valberedning

Ordförande
Hannah Kroksson

Ordinarie ledamöter
Tova Mårtensson Svenska kyrkans Unga
Jan Sjögerud Svenska kyrkan
LenaMari Öfjäll Lokal enhet Skellefteå
Jacob Wahll Lokal enhet Lidköping
Ola Rikner Equmenia
Karin Wiborn Equmeniakyrkan
Pieter Van Gylswyk Stockholms katolska stift
Lars Newman Evangeliska Frikyrkan
Elisabeth Rydström Svenska kyrkan

Ersättare
Dotothea Fischer Stockholms katolska stift
Rebecca Olsmalm Svenska Kyrkan
Michael Andersson Lokal enhet Malmö

Valberedning
Katarina Ottosson Svenska kyrkan (sammankallande)
Inga Johansson Equmeniakyrkan
Vanessa Glimelius Stockholms katolska stift
David Fritzon Lokal enhet Falun