Hela Människan i GislavedEn till Hela Människan – Nätverk webbplats

Stöd vårt arbete i Gislaved

Ditt bidrag behövs!

Välkommen till Hela Människan i Gislaved

Läs mer om verksamheten

Second Hand

Vi förvaltar jordens ändliga resurser genom att ta till vara på och sälja saker, kläder och möbler som människor skänker, lämnar in eller som vi hämtar. Vi skapar meningsfull sysselsättning för människor som står utanför arbetsmarknaden och erbjuder volontärer att göra en samhällsinsats.

Café Sofia – är en mötesplats för människor som söker gemenskap, vill ha någon att prata med eller vill dricka en kopp kaffe.

Kompiz – är en mötesplats för ungdomar men också äldre människor med intellektuella och psykiska funktionsnedsättningar.