Hela Människan AlingsåsEn till Hela Människan – Nätverk webbplats

Stöd vårt arbete i Alingsås

Ditt bidrag behövs!

Välkommen till Hela Människan Alingsås

Läs mer om verksamheten

Vår verksamhet

Vår verksamhet är inriktad mot att förebygga drogmissbruk och social utsatthet bland unga genom att motivera till goda val. Vi vill stödja unga människor i eller i riskzonen för socialt utanförskap genom sociala/diakonala insatser som formar och öppnar vägar till nya livsmiljöer, som motverkar social utslagning och leder bort från beroende och isolering till en meningsfull framtid.

Öppettider i verksamheten Kungsgatan 48: Varje onsdag till 31 maj kl. 18.00-21.00 Fritidsgård för ungdomar och unga vuxna upp till 30 år. Gratis fika. Varje lördag 1 april – 27 maj 2023…

Socialt arbete

Verksamheten innefattar en öppen lokal där det bland annat erbjuds fika, biljard, läxhjälp, spel, samtal, eller att bara komma hit och vara sig själv. Verksamheten har i nuläget öppet en kväll i veckan […]