Hoppa till innehåll

Det här är vi

Hela Människan

– är en ekumenisk organisation med 12 kyrkor och kyrkliga organisationer som huvudmän för verksamheten.
– finns på 63 platser i landet med verksamhet för människor i utsatt livssituation.
– drivs av huvudmännen med medel från myndigheter och bidrag från frivilliga. 

Organisationen erbjuder öppen dagverksamhet, härbärgen, arbetsträning, stöd till offer för människohandel, anhörigstöd, och särskilt stöd till barn till föräldrar i missbruk.
Hela Människans vision är att människor ska få uppleva tro, respekt och gemenskap.