Hoppa till innehåll

Det här är vi

Hela Människan

– är en ekumenisk organisation med 12 kyrkor och kyrkliga organisationer som huvudmän för verksamheten.
– finns på 63 platser i landet med verksamhet för människor i utsatt livssituation.
– drivs av huvudmännen med medel från myndigheter och bidrag från frivilliga. 

Organisationen erbjuder öppen dagverksamhet, härbärgen, arbetsträning, stöd till offer för människohandel, anhörigstöd, och särskilt stöd till barn till missbrukare.
Hela Människans vision är att människor ska få uppleva tro, respekt och gemenskap.