Välkommen till Hela Människan Jönköping

Läs mer om verksamheten

Om oss

”Framtiden tillhör oss, Du och jag ska forma den. Ingen annan kan göra den. Framtiden det är vi”.

Hela Människan är kyrkornas gemensamma sociala arbete!

Vi tror på alla människors lika värde och rätten till ett värdigt liv.

Vi arbetar stärkande för och tillsammans med människor som lever i en utsatt livssituation och verkar för att minska utanförskapet och ge människor möjlighet till förändring.

DeLa – Diakonalt Effektivt Livsmedelsansvar Projektet ”DeLa” drivs av Hela Människan i Jönköping. Vi tar hand om livsmedel som annars skulle gått till svinn.

Din gåva gör skillnad. Bidra med en gåva till Ria-verksamheten. Swish nr: 123 427 75 62 Bidra med en gåva till DeLa-verksamheten. Swish nr: 123 198 83 02


Sunny Day – En dag av uppmuntran och glädje

Genom organisationen Help to Shine har vi haft möjlighet att erbjuda tio kvinnor som befinner sig i en socialt utsatt situation eller som på annat sätt genomgått en tuff tid i livet en dag som bara handlar om dem och deras välbefinnande.