Välkommen till Hela Människan Jönköping

Läs mer om verksamheten

Om oss

”Framtiden tillhör oss, Du och jag ska forma den. Ingen annan kan göra den. Framtiden det är vi”.

Hela Människan är kyrkornas gemensamma sociala arbete!

Vi tror på alla människors lika värde och rätten till ett värdigt liv.

Vi arbetar stärkande för och tillsammans med människor som lever i en utsatt livssituation och verkar för att minska utanförskapet och ge människor möjlighet till förändring.

DeLa – Diakonalt Effektivt Livsmedelsansvar Projektet ”DeLa” drivs av Hela Människan i Jönköping. Vi tar hand om livsmedel som annars skulle gått till svinn.

Är du vår nya omsorgsassistent i köket?

Som omsorgsassistent/kök kommer Du i huvudsak att biträda köksansvarig i det dagliga arbetet med vår restaurangverksamhet men också vara en del i vår övriga omsorgsverksamhet. Förutom det dagliga arbetet som innefattar frukost, […]