Nyheter


Hela Människan Sverige söker verksamhetsutvecklare med fokus finansiering

Hela Människan Sverige erbjuder nu en tjänst med fokus på utveckling av organisationens finansiering. Vår organisation har i dag en stabil ekonomi och verkar på uppdrag av våra huvudmän – oavsett varifrån vi får vår finansiering. Med detta sagt finns det samtidigt stora möjligheter att utveckla arbetet med ansökan och rapportering av bidrag i förhållande till myndigheter, stiftelser och näringsliv – så väl på nationell som lokal nivå.

Volontär träffpunkt i Nora

Genom volontärer driver Hela Människan i Nora veteran- och språkcafé samt har matutdelning till människor som befinner sig i en tuff ekonomisk situation.