Nationell verksamhet


Hela Människans uppgift

Hela Människan ska fungera som ett nätverk för socialt arbete på kristen grund och utgöra ett forum för erfarenhetsutbyte, utveckling och samverkan. Hela Människan på nationell nivå (Hela Människan Sverige) utgör organisationens samordnande funktion och har till uppgift att ägna uppmärksamhet åt och motverka förhållanden som leder till och förvärrar mänsklig utsatthet.

Arbetet sker på uppdrag av och i samarbete med huvudmännen och de till Hela Människan anslutna lokala enheterna. Arbetet genomförs också i nära samverkan med andra ideella organisationer och det offentliga samhället.

Hitta din lokala enhet genom vår kartfunktion – klicka här!