Lokala verksamheter


Hela Människan har verksamhet på ett 60-tal platser i landet. Varje lokal verksamhet är självstyrande med egen ekonomi men har samarbetsavtal med Hela Människan Sverige.

Verksamheterna utgår ifrån lokala behov och därför skiljer verksamheten sig åt mellan orterna. De flesta av våra lokala enheter har en öppen verksamhet, ofta kallad Ria.

Gå direkt till kartan för att hitta din lokala enhet, klicka här!

Den öppna verksamheten

Lokala enheter inom Hela Människan utför ett omfattande arbete bland människor i alkohol- eller drogmissbruk. Det handlar om att motivera människor att avbryta sitt missbruk eller att inleda nertrappning med slutmål att helt avbryta missbruk. Sådant arbete, ibland under namnet Ria, har drivits på cirka 30-tal orter, från Malmö i söder till Boden i norr.

Inom det öppna arbetet har man även kunnat erbjuda socialt stöd och alternativ gemenskap, ofta i samverkan med lokala församlingar. I regel erbjuds någon form av matservering såsom frukost, luncher eller smörgås. I samband med jul och andra större högtider erbjuder Hela Människans enheter måltid och gemenskap. Även läger, utflykter och många andra aktiviteter förekommer. I Boden har enheten en egen Ria-sommarstuga som ligger naturskönt vid ett vattendrag en bit utanför staden och som används för många utflykter.

Anställda inom Hela Människans lokala verksamheter följer ofta med till socialtjänsten eller annan myndigheter, när någon av gästerna önskar stöd. På några orter har anställda även uppdrag som ”god man”. Inom Ria-arbetet erbjuds också praktisk hjälp och omsorg när det gäller dusch, klädhjälp, klädtvätt med mera. Sådant är mycket viktigt för den som är hemlös eller har oregelbundet boende.

Andelen kvinnor som besöker Hela Människans enheter är idag betydligt större jämfört med längre tillbaka. På femton platser har man därför haft särskilda insatser för kvinnor. Minst sexton enheter har träning och friskvård i sitt arbete, ibland integrerat i verksamheten, ibland i form av friskvårdsveckor eller läger.

Annan verksamhet som bedrivs lokalt

De lokala verksamheterna arbetar utifrån lokala behov därför finns en rad unika verksamheter, här listar vi de vanligaste.

För att se vad just ”din” lokala verksamhet arbetar med, klicka på länken längst upp på sidan, (eller längst ner) och leta upp din ort. Du kan också filtrera efter exempelvis de enheter som arbetar med secondhand.

Barnstödsarbete
På flera platser har stödgrupper drivits eller stödinsatser skett genom eller i nära samarbete med Hela Människans enheter, till exempel i Värnamo, Sotenäs, Botkyrka och Gislaved.

Barn som växer upp i familjer med krångel har en kraftigt förhöjd risk för framtida missbruk eller annan typ av problematik. Därför gör vi många insatser för dem. Målet är att motverka de faktorer som ökar risken för att hamna i krångel.

Frigivningsarbete
Hela Människan har en verksamhet, IBUS, vars huvudinriktning är att ge stöd i samband med frigivning efter fängelsestraff.  Flera andra enheter har gjort insatser som riktat sig till människor med kriminalitet i sin bakgrund. Hela Människan i Sala-Heby har gett stöd och logi åt anhöriga som besökt Salberga anstalten.

Sysselsättning och samhällsintegrering
Många enheter driver secondhandverksamhet eller andra former av socialt företagande. Detta har skapat praktikplatser åt många arbetslösa. Ett betydande antal människor har också fått arbete där via olika former av anställningsstöd. Några av våra enheter har gjort särskilda insatser för att integrera nysvenskar. Dessutom har många av Hela Människans övriga enheter gjort viktiga samhällsintegrerande insatser inom ramen för sin ordinarie verksamhet.

Gå direkt till kartan för att hitta din lokala enhet, klicka här!