Logotyp och varumärke


Här har du information om Hela Människans logotyp och kan själv ladda ner logotypen. Enbart Hela Människans enheter får utan tillstånd använda logotypen. Kontakta Hela Människan Sverige eller din lokala Hela Människan verksamhet ifall du vill använda logotypen i något sammanhang.

Om namnet och loggan

Organisationen heter Hela Människan. Underrubriken ”socialt arbete på kristen grund” är en förklarande text som inte hör till namnet eller logotypen.

På engelska översätts endast underrubriken: Hela Människan – Social Work from a Christian Standpoint.

Olika verksamheter, tex secondhand

Namnet Hela Människan gäller organisationens alla delar, både riks, regionalt och lokalt. Exempel: Hela Människan Köping är namnet på enheten. Hela Människan Köping bedriver olika verksamheter, bl.a. en secondhand-verksamhet. Hela Människan är namnet, secondhand är verksamheten.

Om logotypen
Logotypen är varumärkesskyddad hos Patent- och registreringsverket. Den får inte förvanskas, delas eller på annat sätt förändras.

Logotypen är ett varumärke för organisationen Hela Människan med alla dess delar.

Färg
Den röda färg som återfinns på den runda plattan med hjärtat heter PMS 1795.
Vid svartvitt tryck läggs plattan i antingen 40% eller 100% svart.
Vid publicering på webb används 100% rött.

Varianter på underrubrik
Som grundregel används logotypen med underrubriken ”socialt arbete på kristen grund”.

Alternativt skiftas underrubriken till den lokala enhetens verksamhetsnamn samt ort, eller enbart ort. De enheter som vill använda en sådan variant skall kontakta Hela Människans infoavdelning för korrekt original.

Frågor och svar

Frågor om Hela Människans namn och grafiska profil besvaras av Daniel Ryderholm, informatör Hela Människan telefon 076-775 90 66, eller e-post: daniel.ryderholm@helamanniskan.se.

Ladda ner logotyper här:

Logotyp i eps-format »
(Lämpligt för tryck och skyltar) Utan specialprogram så som Adobe Illustrator eller liknande kan du inte öppna och se denna logotyp. 

Logotyp i jpg-format »
(Lämplig för tex Word mm)

Loggan finns också utan texten
”Socialt arbete på kristen grund”

Logotyp utan text i eps-format »
Logotyp utan text i jpg-format »