De glömda barnen


Det finns idag omkring 385 000 barn som växer upp i familjer där någon vuxen konsumerar alkohol i en omfattning som utgör en risk för föräldrarnas egen hälsa, så kallat "riskbruk" enligt en undersökning gjord av Statens Folkhälsoinstitut.

Antagligen finns det fler – mörkertalet är stort eftersom en beroendeproblematik är något som oftast hålls hemligt. Dessa barn har under många år kallats De Glömda Barnen. Numera räknas också bl.a. barn vars föräldrar har psykiska funktionshinder, barn i våldsamma hemmiljöer eller barn där någon förälder sitter i fängelse till denna grupp. Behovet av stöd till dessa barn är mycket stort. Endast ett fåtal barn får någon form av stöd.

Under lång tid har dessa barn varit bortglömda, såväl i behandling som i samhällsdebatten. På senare år har myndigheter och frivilligorganisationer alltmer uppmärksammat situationen för De Glömda Barnen. Det finns mycket litteratur, en hel del forskning i ämnet och frågan har lyfts i massmedia.

Socialstyrelsen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län använder samma målgrupper i sin beskrivning av dessa barn, som då även nämns inom ramen för ”tidiga insatser”.

Syfte

Nätverket skall verka för att så många glömda barn som möjligt skall stärkas som individer och därigenom må bättre.

Mål

Nätverket vill erbjuda De Glömda Barnen vuxenrelationer som ger dem närhet, trygghet, kärlek och uppskattning som leder till framtidstro, socialförmåga, självförtroende mm genom

  • att öka kunskapen om De Glömda Barnens situation
  • att det ska finnas fungerande lokala arbetsgrupper i kommunerna, för att få kontinuitet i arbetet och kunna hålla frågan aktuell
  • att det i varje kommun/stadsdel ska finnas pågående stödgruppsverksamhet[1]
  • Nätverket samverkar med kommuner och Länsstyrelsen och består av följande organisationer i Västra Götalands län: Blå Bandet, BRIS, Hela Människan, IOGT-NTO-rörelsen, Länsnykterhetsförbundet, Rädda Barnen, Röda Korset samt Studieförbunden Bilda och NBV. Länsnykterhetsförbundet har samordningsansvaret.

Mer information om Nätverket De Glömda Barnen i Västra Götaland kan lämnas av:

Länsnykterhetsförbundet.

www.deglomdabarnen.se

[1] Dessa stödgrupper leds av utbildade ledare och erbjuder alla barn som behöver/önskar hjälp att bearbeta situationen att växa upp med föräldrar med beroendeproblematik, psykiskt funktionshinder mm.