Brukarrådet i missbruksfrågor i Västra Götaland


Tillsammans med en rad andra organisationer har Hela Människan V Götaland bildat föreningen Brukarrådet för missbruksfrågor V Götaland.
Vill du vet mer se www.brukarstyrd.se