Verksamhet


Hela Människan Västmanland är en enhet inom Hela Människan med Västmanlands län som arbetsfält. Den huvudsakliga funktionen är att arbeta med frågor som gynnar våra lokala enheter inom länet samt utveckling av nya enheter.

Stödet till våra lokala enheter kan t ex utgöras av att anordna/bekosta/samordna utbildningar, fortbildningar och inspirationsdagar för personal, styrelser och volontärer. Genom enheten ansöker vi även om ekonomiska medel från Stiftet och Länsnykterhetsförbundet. Huvudmän för verksamheten är de lokala enheterna i länet samt de församlingar som aktivt valt att ställa upp som huvudmän.