Vara Vettig Vuxen


Detta är en kurs för vuxna som vill stödja barn och ungdomar som lever i socialt utsatt situation, exempelvis i familj med dysfunktion. I Sverige lever cirka 400 000 barn och ungdomar med båda eller ena föräldern som dricker. Ytterligare cirka 100 000 barn lever i familjer där det förekommer våld, sexuella övergrepp, psykisk ohälsa, intellektuella begränsningar, en förälder som är frihetsberövad eller föräldrar som ska skiljas. Bara ett fåtal av dessa barn får den hjälp de behöver.

Barnen, som lätt blir osynliga och glömda, eller syns genom problematiska beteenden, behöver stöd genom vettiga vuxenrelationer. Kursen ger förståelse för vad barnen lever i och redskap för hur man kan upptäcka, se, möta och vägleda dem. Hela Människan vill med detta kurskoncept, tillsammans med andra organisationer, skapa nätverk av vuxna för barn i utsatt livssituation.

Kursen är för dig som:

  1. Vill ha mer kunskap om glömda barns situation.
    2. I ditt arbete eller i din insats på fritiden kommer i kontakt med barn och ungdomar. Du kanske fungerar som lärare, fritidspedagog, idrottsledare, ungdomsledare.
    3. Vill fungera som en stöd- eller kontaktperson till något glömt barn.

Vill du engagera dig som en stödperson?

Då är det viktigt att du har haft erfarenhet av arbete med barn/ungdomar eller har egna barn så att du är bekant med de konflikter som kan uppstå under barn- och ungdomstiden. Vi förutsätter att du inte har några egna missbruksproblem.

 

Beställ boken Vara Vettig Vuxen här!