Våra enheter


Hela Människans lokala arbete bedrivs av självständiga enheter på uppdrag av församlingar och finns på ett hundratal orter. Det lokala arbetet går ofta under namnet Ria.