Mängder av billiga bra böcker.
Second Hand butiken i Tumba, ligger på Gröndalsvägen 20 B.

Secondhand


Meningsfull sysselsättning inom Hela Människan

Målet för Hela Människans Secondhand-verksamhet är att skapa meningsfull sysselsättning för människor som står utanför arbetsmarknaden. Vi vill forma en rehabiliterande miljö där vi tar vara på den enskilda människans inneboende resurser.

Hela Människans Secondhandbutiker finns på 13 platser. Klicka här för orter!