Öppen verksamhet


Hela Människans öppna verksamhet vänder sig till människor som på grund av missbruk, hemlöshet, kriminalitet eller brist på fungerande nätverk befinner sig i socialt utsatt livssituation.

Hela Människan vill minska den sociala utsattheten och höja livskvaliteten bland våra besökare

Målet är att minska den sociala utsattheten och höja livskvalitén bland våra besökare. Detta sker genom att vi skapar en livsbejakande miljö och ger stöd och motivation till människor så att de kan bryta destruktiva mönster och skapa nya positiva nätverk.

Viktiga delar i den öppna verksamheten är vardagsgemenskapen kring fika och mat, genom fritidsaktiviteter och genom att ge möjlighet att sköta sin personliga hygien. Vi arbetar också med stödsamtal och ger stöd i kontakter med myndigheter och vård.

Bakgrund Hela Människans öppna verksamhet

Hela Människans första arbetsområde var opinionsbildning i nykterhetsfrågan, där verksamheten startade redan 1920. Under 1950-talet utvecklades ett arbete tillsammans med kyrkorna för rådgivning i alkoholfrågor vid Ria-byråer (”Rådgivning I Alkoholfrågor”).

Det diakonala arbetet har utvecklats och breddats till fler målgrupper och en varierande verksamhet i hela landet. Här erbjuds förebyggande, vård och rehabilitering för människor med missbruk och psykiska funktionshinder samt arbetsträning och boendestöd, stöd vid frigivning, fältarbete m.m. Särskilt arbete bedrivs för kvinnor samt för utsatta barn i missbruksmiljöer.

Klicka här för att komma till våra enheter med öppen verksamhet.