Familjearbete


Familjearbete är ett samlande uttryck för flera verksamhetsgrenar inom Hela Människan. Vi vill att alla verksamheter ska genomsyras av att se med brett familjeperspektiv. Det gäller oavsett ålder hos dem vi möter – barn, ungdomar och vuxna. Vi är alla som individer en del av en familj, kanske även del av flera familjer. Familjer ser olika ut, och mår och fungerar på olika sätt. Många lever med sårade och brustna familjerelationer. Familjer kan, av olika orsaker, ha dysfunktion. Med det menar vi att de inte fungerar som det behövs för att man som människa ska kunna utvecklas, må bra och orka med och klara av livet. Hela Människan vill finnas till som stöd för dessa familjer – dess individer och som helhet.

Familjearbete inom Hela Människan omfattar följande verksamhetsgrenar, som till många delar går in i varandra: