Boende


Ett värdigt liv tar ofta sin utgångspunkt i ett eget boende. Inom Hela Människan arbetar flera av våra enheter med olika former av boenden. Ofta handlar det om att göra korta tillfälliga insatser till exempel i form av härbärgen. Men olika former för att ge stöd i eget boende är en viktig del i detta arbete.

Klicka här för att komma till våra enheter som driver ett boende.