Utbildningsutbud för Hela Människans enheter


 

Hela Människan har en lång erfarenhet av att erbjuda olika former av utbildningar både internt till våra enheter men också externt till våra medlemsorganisationer, till kommuner, landsting och andra aktörer i det civila samhället. Den här sidan är skapad för dig som jobbar inom vår organisation, är volontär eller förtroendevald. Här kan du hitta det utbud av längre utbildningar och kortare fortbildningar som vi idag erbjuder. Ni kan också hitta pedagogiskt stöd med metoder att använda på era enheter för verksamhetsutveckling och fördjupning. Sidan är uppdelad på ”utbildningar för hela människans personal och volontärer men ni kan också se vilket kursutbud vi har externt. Vår ambition är att hålla hög- och aktuell nivå på det vi erbjuder och vi hoppas att ni ska finna det angeläget att ta del av detta. Vi vill också att denna sida ska utvecklas i dialog med er. Hör av er om önskemål på angelägna teman för fortbildning.