Våra utbildningar


Akademin

Hela Människan Akademin är Hela Människans plattform för värdegrundsbaserad kompetensutveckling.
Målet är att:

  • Öka kompetensen hos Hela Människans medarbetare.
  • Stärka den gemensamma värdegrunden och nätverkstänkandet.
  • Stärka omvärldskunskapen.
  • Stärka ledarskapet inom Hela Människan särskilt hos föreståndare och enhetschefer.
  • Sprida Hela Människans kunnande och erfarenhet.

Anmälan till utbildning – klicka här!