Tematisk utbildning


Vi erbjuder några gånger per år tematisk utbildning för fördjupning inom olika ämnen relaterade till familjearbete. Tematisk utbildning är tänkt att vara ett komplement för den som gått Hela Människans basutbildning för stödgruppsledare, men även som helt fristående kompetensutveckling.

De tematiska utbildningarna förläggs till olika orter i landet. Vi vill underlätta för så många som möjligt att gå utan att behöva resa så långt.

De teman vi tar upp har sitt ursprung i behov och önskemål som framkommit inom Hela Människans verksamheter. Vår omvärld är både statisk och dynamisk. Vissa delar består över lång tid, andra genomgår ständiga förändringar. Så ser vi även på våra tematiska utbildningar. Något tema kan ha relevans över lång tid och därför återkomma. Annat tema kanske endast blir aktuellt vid enstaka tillfälle.

Har du själv idéer om teman du vill att vi ska ta upp i utbildning? Önskar du att vi arrangerar en tematisk utbildning utifrån någon av idéerna vi listat nedan? Vi behöver din hjälp att se vilka de aktuella behoven är!
Hör gärna av dig till projektansvarig för familjearbetet.

 

Exempel på idéer för Tematisk utbildning

Barn & ungdomar
Anknytning, utvecklingspsykologi, utvecklingsnivåer
Villkor och situationer i dagens samhälle
Glömda barn – uppmärksamhet, förhållningssätt

Familj och föräldraskap
Föräldrastöd
Papparoll
Skilsmässa, separerade föräldrar
Föra barnen på tal-metoden
Dysfunktion i familjen

Grupp
Gruppdynamik
Gruppsykologi

Kriminalvård
Frihetsberövad och anhöriga

Livstrauman, sorg och besvikelser

Riskbruk, missbruk och beroende i familjen
Hur ser vardagen ut för alla berörda?
Drogkunskap – påverkan, beteende, bemötande

Psykisk ohälsa och psykisk sjukdom
Psykiatriska diagnoser och funktionsnedsättningar
Suicid
Ätstörningar

Salutogent synsätt och förhållningssätt

Samtalet
Metodik, modeller, verktyg, förhållningssätt
Motiverande samtal/MI

Våld i nära relationer