Suntprat


Suntprat är Hela Människan och Equmenias gemensamma projekt som syftar till att förebygga beroende.
Det vill vi göra genom ett förtroendeskapande arbete bland unga.

Det finns en hel del saker som är svåra att prata om. Hur vet man om man dricker för mycket? Är porr najs, eller problematiskt? Kan en bli beroende av sociala medier? Suntprat vill öppna för samtal kring alkohol, droger, sociala medier, gaming och nätporr. Det är områden i vardagen som kan ge oss glädje och kamp, inspiration och skam och göra att våra liv berikas och förminskas. Att prata om detta med vänner, vuxna eller familjen är inte alltid helt enkelt. Där vill vi finnas! Vårt uppdrag är att sätta igång samtalen!

Suntprat vill verka för öppna samtal kring

  • alkohol och alkoholkultur
  • droger
  • nätporr, sex och kärlek
  • hur vi använder sociala nätverk och datorspel sunt

Läs gärna mer på vår hemsida:

www.suntprat.se

Kontakt:
Projektledare
Anna Karin Herngren Wirdheim
Tel: 076-505 32 17
Mail: annakarin.herngren@equmenia.se