Styrelsen och valberedning


Hela Människan Sveriges styrelse består av följande personer:

Ordförande
Anders Persson
E-post: anders.persson@helamanniskan.se
Ordinarie ledamöter
Representerar huvudmännen
Inga-Lena Arvidsson Svenska kyrkan
Elisabeth Rydström Svenska kyrkan
Hannah Kroksson Svenska kyrkans unga
Karin Wiborn Equmeniakyrkan
Pieter Van Gylswyk Stockholms Katolska stift
Lars Newman Evangeliska Frikyrkan
Representerar enheterna
Tommy Aronsson Hela Människan Huddinge Botkyrka Salem
Mats Philipsson Hela Människan Skellefteå Stadsmission
Ersättare
Från huvudmännen
Dorothea Fischer Stockholms Katolska stift
Rebecca Lundberg Svenska kyrkan
Från enheterna
Birgitta Lorentzi Hela Människan Nässjö

Styrelsepresentation

Hela Människan Sveriges valberedning 2021-2023
Sammankallande:
Maria Leijman – Svenska kyrkan
maria.leijman@svenskakyrkan.se

Övriga:
Mats O Karlsson – Hela Människan Enköping
Inga Johansson – Equmeniakyrkan
Vanessa Glimelius – Sveriges Unga Katoliker