Styrelsen och valberedning


Hela Människans riksorganisations styrelse består av följande personer:

Ordförande
Hannah Kroksson
E-post: hannah.kroksson@helamanniskan.se

Ordinarie ledamöter
Representerar huvudmännen
Elisabeth Rydström – Svenska kyrkan
Karin Wiborn – Equmeniakyrkan
Pieter Van Gylswyk – Stockholms Katolska stift
Lars Newman – Evangeliska Frikyrkan
Jan Sjögerud – Svenska kyrkan
Tova Mårtensson – Svenska kyrkans unga
Ola Rikner – Equmenia

Representerar enheterna
LenaMari Öfjäll – Hela Människan Skellefteå
Jacob Wahll – Hela Människan Lidköping

Ersättare
Från huvudmännen
Sr Dorothea Fischer – Stockholms Katolska stift
Rebecca Lundberg- Svenska kyrkan

Från enheterna
Michael Andersson Hela Människan

Valberedning 2023-2025
Sammankallande:
Katarina Ottosson – Svenska kyrkan
katarina.ottosson@svenskakyrkan.se

Övriga:
Inga Johansson – Equmeniakyrkan
Vanessa Glimelius – Stockholms Katolska stift
David Fritzson – Hela Människan Falun