Studiematerial


Målgruppen för studiehäftet är framför allt äldre, som en väg för att sätta sig in i ämnet äldre och alkohol, men kan även användas av exempelvis personal inom äldreomsorg. Häftet kan användas på egen hand, men bäst tror vi är att studera det tillsammans och då gärna i grupp i form av en studiecirkel. Mot slutet av häftet finns information om hur man kan gå tillväga om man vill starta en studiecirkel.

Här kan du ladda ner studiehäftet och kan titta i det och skriva ut det.

Häftet skrivs bäst ut som ett färgat häfte i A4-format, på A3-papper, så att det blir som en tidskrift som kan häftas i ryggen. Finns inte tillgång till utskrift på det sättet går det även bra att göra dubbelsidig utskrift på A4-papper, som sedan kan häftas ihop i vänstermarginalen.

Studiehäftet innehåller FAKTA, FILMER & FRÅGOR och syftar till att FUNDERA.

Studiehäftet är uppbyggt med rubriker, textavsnitt, illustrationer, rutor med studiefrågor, diagram mm. Vid några avsnitt finns en liten filmrulle, som visar på att här är det dags att se en film och samtala om den. Filmerna finns att tillgå via hemsidan och länken dit anges i texten vid filmrullen.

Vi vill med studiehäftet ge information och kunskaper. Vi vill också väcka tankar och känslor som kan bidra till egen och gemensam reflektion. Vi önskar att häftet, tillsammans med de samtal det förhoppningsvis stimulerar till, leder till äldres reflekterade och medvetna val för sin alkoholkonsumtion.