Vad är Hela Människan?


Hela Människan är kyrkornas gemensamma sociala arbete! Vi tror på alla människors lika värde och rätten till ett värdigt liv och arbetar stärkande för och tillsammans med människor som lever i en utsatt livssituation och verkar för att minska utanförskapet och ge människor möjlighet till förändring.

På 90 platser erbjuds bland annat öppna caféer, arbetsträning, härbärgen och andra boenden samt annan form av stödverksamhet. Våra lokala enheter arbetar utifrån lokala behov. På många platser bedriver den lokala enheten riktat arbete mot exempelvis barn, unga, familjer, frigivna och våldsutsatta kvinnor.

Hela Människans riksenhet har elva kyrkofamiljer som uppdragsgivare, varav Svenska kyrkan är den största.

Hela Människan i Stockholms län är en av alla Hela Människans enheter. Våra huvudmän är församlingar från Svenska Kyrkan och traditionella frikyrkor i Stockholms län.

Stöd Hela Människans arbete som volontär eller genom en gåva!

Din insats gör stor skillnad för dem vi möter!