Stadgar & samverkansavtal


Ladda ner våra stadgar och samverkansavtal här.

Stadgar

Stadgar och normalstadgar fastställda vid Hela Människans stämma.

Stadgar för Hela Människan (Sverige) – beslutad i maj 2019 (PDF)

Stadgar (enheter) PDF:

Normalstadgar Hela Människan ansluten lokal enhet 2015 – pdf

Normalstadgar för till Hela Människan ansluten enhet (Word) – tagen maj 2015
normalstadgar_hela_manniskan_ansluten_lokal_enhet_2015

Samverkansavtal

Vissa mobiltelefoner och läsplattor har svårt att läsa Wordfilerna, öppna istället PDF-filer om du använder en sådan enhet.

Samverkansavtal mellan Hela Människans lokala enhet där enskilda personer utgör den ideella föreningen och Hela Människan
samverkansavtal_lokal_enhet_med_enskilda_personer_som_huvudman_2015

PDF: samverkansavtal_lokal_enhet_med_enskilda_personer_som_huvudman_2015

Samverkansavtal mellan associerad enhet och Hela Människan
samverkansavtal_mellan_associerad_enhet_och_hela_manniskan

PDF: samverkansavtal_mellan_associerad_enhet_och_hela_manniskan

Samverkansavtal mellan Hela Människans lokala enhet och Hela Människan
samverkansavtal_mellan_hela_manniskans_lokala_enhet_2015

PDF: samverkansavtal_mellan_hela_manniskans_lokala_enhet_2015