Kontakta oss


Välkommen till Hela Människan Sotenäs – Linus & Lina

 

Hela Människan, Sotenäs
Kyrkoplan
456 31 KUNGSHAMN

Mobil: 072-455 10 50 (Marie Thorsson)

E-post: sotenas.linuslina@svenskakyrkan.se