Linus & Lina


Linus & Lina är Hela Människans stödverksamhet för barn och tonåringar, som växer upp i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa.

Det började som ett projekt år 2000. Idag finansierar kommunen verksamheten med 2/3 av kostnaderna. Vi har ett mycket gott samarbete med skolan och IFo (Individ- och familjeomsorgen). Var 6:e vecka träffas representanter från de olika enheterna i en referensgrupp. Linus & Lina är ett komplement till de individuella insatser som kommunen bedriver.

Målet med vår verksamhet:
1. Genom vår gruppverksamhet var ett stöd för de barn och tonåringar som växer upp i familjer med missbruk och / eller psykisk ohälsa. Ge dem möjlighet att träffa jämnåriga i samma situation och därmed bryta den mentala och sociala ensamheten. Stärka självkänslan, prata om skuldproblematiken, förhindra att de själva fortsätter in i ett missbruk.

2. Bidra till en ökad information i samhället om ”de glömda barnens situation”. Detta gör vi bland annat genom att träffa personal från de olika skolorna i kommunen, regelbundet besöka olika mellanstadieklasser, föreläsningar m.m.

Det är inte mitt fel att mamma och pappa dricker.

”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som in kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och främst förstå det han förstår. Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan mer och vet mera.”
Soren Kirkegaard