Filmer och inspelade föreläsningar


Här kan du ladda ner filmer och inspelade föreläsningar.

Filmer

Filmerna kan ses på och laddas ned från https://vimeo.com/user52597047

När du kommer in på sidan där du laddar ner filmerna, ligger de nedtill, så du behöver skrolla dig fram. 

Filmerna är framtagna i samarbete med Sven Andréasson, professor och överläkare vid Riddargatan 1 i Stockholm, en mottagning för alkohol och hälsa.

Faktafilmer (3 st) – vill sprida kunskap och ge inspiration


Kan man känna att det är alkohol i en dryck? (3:11)

Om förväntanseffekt och urskiljningsförmåga

 

Vilka hälsorisker finns det med alkohol? (2:50)

Om folksjukdomar och andra sjukdomar och koppling till giftet alkohol

 

Är alkohol nyttigt? (4:33)

Om att dricka lite, mycket, eller ingen alkohol alls. Om tolkning av forskning

 

Guldkant – serie i 3 delar

Filmserie om ett försök med fyra äldre personer, med alkoholbruk på risknivå, att under två månader förändra sina alkoholvanor för att begränsa sin alkoholkonsumtion

Del 1 Guldkant eller Riskbruk (9:48)

Del 2 Guldkant Halvtid (5:52)

Del 3 Guldkant Avslutning (5:04)

 

Inspelade föreläsningar & intervju

Riskbruk och missbruk bland sextioplussare

Inspelning under seminarium vid konferensen drogFOKUS 2018, längd 35:52 minuter

Föreläsningen inleds av Michaela Prochazka, samordnare för äldrefrågor på Socialstyrelsen, som med statistik beskriver befolkningsutveckling, ökad alkoholkonsumtion bland äldre och konsekvenser inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och beroendevård samt bristande uppmärksamhet och rutiner inom hemtjänst.

Efter 17:38 minuter tar Hela Människans projektledare för ”Äldres hälsa och alkohol” vid, med beskrivning av hur Hela Människan engagerat sig kring äldre och alkohol, och med smakprov på de material vi har och de arbetssätt vi använder.

Det som sägs mot slutet om att Hela Människan erbjuder föreläsningar runtom i landet och utbildar ambassadörer stämmer inte längre. Vi har istället digitaliserat hela konceptet och uppmuntrar nu andra – bland annat dig som läser detta – till fördjupning i ämnet och att sprida budskapet vidare, och gärna genom att använda det material på hemsidan som du just nu tar del av.

https://urskola.se/Produkter/209491-UR-Samtiden-Drogfokus-2018-Riskbruk-och-missbruk-bland-sextioplussare

Hälsoeffekter av alkoholkonsumtion bland äldre personer – Seminarium med flera föreläsningar

Under seminariet som arrangerades i Göteborg i maj 2019 av CERA, Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende, spelades samtliga medverkande in på film. Seminariet innehöll fem delar, varav den sista från Hela Människan. (Ca 2 h, 1 min och 40 sek in i inspelningen)

https://vimeo.com/783634926/ed9d10a5e4

Äldres hälsa och alkohol – Guldkant eller riskbruk?

Annika Andreasson, diakon och f d projektledare för Äldres hälsa och alkohol, Hela Människan

I föreläsningen får du höra om:

 • växande samhällsproblem med fler äldre i befolkningen, där äldre utgör större andel
 • exempel på pedagogiska arbetssätt; deltagares delaktighet, humor
 • målgrupper för förebyggande arbete; riskbruk och ohälsa
 • vad Hela Människan gjort och bidrar med
 • smakprov på innehåll i ”vanlig” föreläsning; fakta, illustrationer, deltagaraktivitet
 • rekommendationer för alkoholkonsumtion för äldre

Mot slutet av föreläsningen beskrivs att Hela Människan bidrar med föreläsningar på olika arenor och utbildar ambassadörer, men så arbetar vi inte längre. Nu hoppas vi istället att du som läser detta, med hjälp av vårt digitala material, kan sprida det vidare och föreläsa, och på så sätt bli ambassadör för detta viktiga budskap.

Du hittar samtliga föreläsningar som gavs under seminariet via https://vimeo.com/783634926/ed9d10a5e4 Föreläsningen från Hela Människan finns längst ned på den sida du kommer till när du följt länken. Vi rekommenderar även övriga delar under seminariet, särskilt följande två föreläsningar:

 

Hälsoeffekter av alkoholkonsumtion bland äldre personer

Sven Andréasson, professor i Socialmedicin vid Karolinska institutet och överläkare på Riddargatan 1, Beroendecentrum i Stockholm

I föreläsningen får du höra om:

 • forskning och rapporterna Alkoholen och samhället
 • befolkningsutveckling med fler äldre
 • liberalisering i syn på och förhållningssätt till alkohol
 • ökad alkoholkonsumtion bland äldre
 • ökad sårbarhet med stigande ålder
 • hur alkohol påverkar kroppen
 • läkemedel och alkohol
 • växande problem med alkoholrelaterade vård- och dödsfall
 • svängning från nyttan till onyttan med alkohol
 • alkohol som sjukdomsorsak
 • riktlinjer och rekommendationer för alkoholkonsumtion
 • effektivt förebyggande arbete

 

Alkohol och äldre: Forskningsresultat från AgeCap Centrum för åldrande och hälsa

Margda Waern, överläkare och professor i allmän psykiatri och suicidologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet

I föreläsningen får du höra om:

 • äldres suicid och suicidförsök
 • alkoholmissbruk/beroende som riskfaktor
 • ökad alkoholkonsumtion hos äldre, med störst ökning hos kvinnor
 • tillstånd som kan förvärras av hög alkoholkonsumtion
 • prevalens alkoholmissbruk/beroende
 • sociala faktorer som kan påverka alkoholkonsumtion
 • uppmärksamhet om alkohol i hälso- och sjukvård och äldreomsorg
 • behandlingseffekt bland äldre

 

Radiointervju i SR P4 Kronoberg

Annika Andreasson, Hela Människan, intervjuades vid utbildningsdag i Kalmar i november 2018

Du får höra om:

 • ökad alkoholkonsumtion bland äldre, med fokus på kvinnor
 • orsaker till ökning
 • vilka äldre som dricker
 • behovet av reflektion kring eget alkoholbruk
 • konsekvenser av alkoholbruk
 • behovet av samtal i ämnet

http://p4dela.sverigesradio.se/?id=9906