Vad gör vi?


Ett samhälle där människan kan leva ett värdigt liv – bli sann människa – är en central tanke i kristen tro. Ur kyrkornas liv växer medmänsklig omsorg och barmhärtighet, och en vilja att möta människan med respekt och solidaritet. Vi vill lyssna på ”dom som stör” och hamnar vid sidan om och därför behöver stöd för att orka bryta sitt utanförskap.

Hela Människan är med kyrkorna som huvudmän en ekumenisk organisation med lång erfarenhet av socialt arbete på ett sextiotal orter.

På de lokala enheterna arbetar man mycket med öppen-verksamhet för missbrukare eller personer med psykisk ohälsa. Man skapar förutsättningar för att människor ska kunna förändra sin livssituation och lämna alkoholen och drogerna bakom sig.

På den regionala nivån arbetar vi i första hand med förebyggande insatser:

  • Information om alkohol, droger och socialt/diakonalt engagemang. Vi föreläser och arrangerar kurser i skolor, bibelskolor, folkhögskolor, kyrkor och andra föreningar.
  • Vi inspirerar till diakonala insatser. Vi uppmuntrar till, och initierar, projekt.
  • Opinionsbildning. Vi vill vara en röst för de utsatta i samhället, och vi finns på internet och på sociala medier.
  • Insatser för särskilt utsatta. Vi arbetar särskilt för barn som lever i missbruksmiljöer, s.k. Glömda Barn för att ge dem en Guldkant i tillvaron.