Vad gör vi?


Ett samhälle där människan kan leva ett värdigt liv – bli sanna människor – är en central tanke i kristen tro. Ur kyrkornas liv växer medmänsklig omsorg och barmhärtighet, och en vilja att möta människan med respekt och solidaritet. Vi vill lyssna på ”dom som stör”, de som hamnar ”vid sidan om” och som därför behöver stöd för att orka bryta sitt utanförskap.

Hela Människan är en ekumenisk organisation med lång erfarenhet av socialt arbete på ett sextiotal orter. I lokala föreningar arbetar vi mycket med öppenverksamhet för missbrukare eller personer med psykisk ohälsa. Vi skapar förutsättningar för att människor ska kunna förändra sin livssituation och lämna alkoholen och drogerna bakom sig.

regional nivå arbetar vi i första hand med förebyggande och strategiska insatser:

  • Information om alkohol, droger och socialt/diakonalt engagemang. Vi föreläser och arrangerar kurser i skolor, folkhögskolor, kyrkor och andra föreningar. På så sätt inspirerar vi till diakonala insatser, samt uppmuntrar till och initierar nya insatser.
  • Opinionsbildning. Utifrån folkhälsomål som tagits fram av myndigheter på nationell och regional nivå, samt utifrån diakoni på klassisk kristen grund vill vi vara en röst för de socialt utsatta i samhället och finnas med i det offentliga samtalet.
  • Speciella insatser för särskilt utsatta. Vi vill leva i nutid och vara lyhörda för idéer och tankar som tar sikte på förändringar hos människor i utsatthet. Vi är därför öppna för samarbete i projektform. Historiskt har vi särskilt haft ett hjärta för barn som lever i missbruksmiljöer, s.k. Glömda Barn och gett dem en Guldkant i tillvaron.