Värdegrund – samtalsmaterial


Hela Människans värdegrund arbetades fram i en process under åren 2010 – 2011. I detta arbete medverkade 35 verksamhetschefer inom Hela Människan.

I Hela Människans årsstämma våren 2011 beslutade stämman om organisationens ändamålsparagraf och värdegrund ”Hela Människan – hela livet”. Tillsammans med studieförbundet Bilda har denna ledarhandledning arbetats fram med syftet att värdegrundens innehåll ska vara föremål för samtal inom Hela Människans enheter, styrelser och arbetsgrupper. Målet är att värdegrunden ska arbetas igenom och att orden leder till praktisk handling i arbetet. Värdegrunden är ett levande dokument som påverkar människosyn och förhållningssätt.

Här kan du ladda ner ledarmaterial för dialog kring Hela Människans värdegrund. Materialet är gjort för utskrift i framförallt svartvitt. Tankekorten skrivs dock gärna ut i färg om den möjligheten finns.

Materialet riktar sig till Hela Människans lokala enheter och dess medarbetare.