Kronobergs län


Den regionala verksamheten i Kronobergs län är en egen, ideell förening vars styrelse består av följande personer:

Styrelse:

  • Bodil Sjöberg, ordförande
  • Ingrid Lindahl
  • Ingrid Thordsson
  • Rune Nilsson

Har du frågor eller synpunkter kan du kontakta regionkonsulenten

  • Rolf Gard, kontaktuppgifter finner du här