Guldkant


Hela Människan i Småland vill verka för att barn som lever i familjer präglade av ekonomisk utsatthet, orsakad av arbetslöshet, missbruk, sjukdom eller med liknande problematik, ska kunna få ett drägligt liv. Därför erbjuder vi föreningar, organisationer eller kontaktpersoner inom kommunala- eller andra förvaltningar samt ideella föreningar eller församlingar att söka ekonomiskt stöd som ska bidra till dessa barns välbefinnande, en guldkant i tillvaron.

Möjligheten för oss att GE bidrag är helt avhängigt att vi själva FÅR gåvor att ge vidare. Vi välkomnar därför kyrkor, församlingar, föreningar, enskilda – ja ALLA – att ge ett bidrag till denna viktiga verksamhet. Läs mer HÄR!

Exempel på sådan guldkant kan vara att komma iväg på ett scout- eller ridläger, en weekendresa med familjen, att kunna besöka ett nöjesfält eller djurpark, att erbjudas möjlighet till aktivt fritidsliv med medlemskap i idrottsklubb eller liknande. Här nedan anges de riktlinjer som utgör förutsättningar för bidrag:

  1. Bidrag beviljas till projekt/arrangemang som syftar till att skapa förutsättningar för ”Guldkant” för barn till föräldrar med ekonomisk utsatthet orsakad av beroende- eller missbruksproblematik, arbetslöshet, sjukdom eller annan liknande problematik.
  2. Bidrag kan endast beviljas till projekt/arrangemang där sökande organisation/person är skriven inom Jönköpings-, Kalmar eller Kronobergs län.
  3. Bidrag kan beviljas för enskilda personers/familjer behov, men bidraget skall i så fall förmedlas via en av oss känd förening/myndighet eller liknande, eller genom att en av oss känd kontaktperson är garant för bidragsansökans giltighet.
  4. Bidrag beviljas inte till projekt/arrangemang som ligger inom ramen för vad kommunens socialtjänst eller andra myndigheter har skyldighet att bidra till.
  5. Bidragsansökan ska göras minst 1 månad innan genomförandet av projekt/arrangemang.
  6. En viss form av egeninsats är önskvärd.
  7. Efter genomfört projekt/arrangemang måste en kort redovisning av projektet/verksamheten göras.
  8. Bidrag betalas som regel ut i efterhand när projektet/arrangemanget är redovisat. Undantag kan göras om särskilda skäl föreligger.
  9. Vid tryckning av foldrar/affischer m.m. till arrangemang finansierade av oss måste Hela Människans logotype vara med.

Här kan du ladda ner bidragsansökan.