Barnstödsnätverket


I Jönköpings län finns ett regionalt barnstödsnätverk som träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter om stöd till barn och familjer i en utsatt livssituation.

Barnstödsnätverket består av familjepedagoger, kuratorer, socionomer och andra medarbetare från den kommunala och ideella sektorn. Här  möts man för att utbyta erfarenheter om stöd till barn, unga och familjer i en utsatt livssituation.

Nätverket träffas en-två gånger per termin i någon av länets kommuner. Vid varje träff får man en beskrivning av hur man arbetar med barnstöd på den orten. Ofta lyfts ytterligare något aktuellt ämne fram för samtal och diskussion. Mycket tid ges för samtal om aktuella frågeställningar för målgruppen. Vi tipsar också varandra om  olika kursdagar och utbildningar.

I nätverket kan alla som arbetar med barn- och familjestöd vara med utan kostnad. Den egna insatsen är den tid man lägger på sitt deltagande, och nivån på det avgör man själv. Träffarna sker på vardagar, dagtid, antingen förmiddag eller eftermiddag. Deltagarna ansvarar själva för omkostnader för resor till och från träffarna.

Vi uppmuntrar också till lokala barnstödsnätverk. LÄS MER HÄR.

För att komma i kontakt med Barnstödsnätverket i Jönköpings län ska du vända dig till:

Rolf Gard
konsulent på Hela Människan
tel 0706-85 95 37
Epost: rolf.gard@helamanniskan.se

Ladda ner en folder här.