Aktuellt


Ledig tjänst som konsulent

Hela Människan är en ideell riksorganisation som arbetar med socialt arbete på kristen grund. Hela Människan Jönköpings län är en egen förening med ett Regionalt bidrag för att bedriva socialt arbete inom […]

Nytt projekt: Unga vuxna i utsatthet

Etableringar av fritidsgårdar eller motsvarande, där unga vuxna kan mötas tillsammans med vuxna i tillitsfulla och hållbara nätverk. Miljöerna är drogfria och aktivt motarbetande kriminalitet och nedbrytande attityder, mm.

Lokala barnstödsnätverk

I lokala barnstödsnätverk talar vi om hur man lokalt kan samverka mellan kommun och kyrka – för barnens och familjernas bästa. Det är familjepedagoger, kuratorer, socionomer som möter sina motsvarigheter i kyrkornas värld. Här  möts vi för att utbyta erfarenheter om stöd till barn, unga och familjer i utsatta livssituationer.

Vi är idéburna!

Vi hör till den tredje sektor som befinner sig mellan offentlig sektor och privat sektor, men som varken tillhör den offentliga eller den privata sektorn. Vi och andra idéburna organisationer syftar till […]

Narkotikahandeln växer i Europa

Rapporten EU Drug Markets Report 2019 visar bland annat att den tekniska utvecklingen och globaliseringen driver på och underlättar utvecklingen av narkotikamarknaden i Europa. Kriminella organisationer utnyttjar nya möjligheter att transportera och smuggla droger, […]

Tobaksfakta – behövs en ”tobaksfri vecka”?

Hur farligt är det egentligen att röka? Hjälper det med varningstexter på cigarettpaketen? Hur farliga (och varför) är e-cigaretterna? Vecka 47 – 2019 är det den tobaksfria veckan och Länsstyrelserna lanserar material som hjälper oss förstå faran med tobak i alla dess former. Men ska det egentligen behövas?