Vi är idéburna!

Det finns ord som är riktigt bra – men som kanske används sällan och ibland förstår man inte fullt ut vad de betyder. Ett sådant ord är ”Idéburet”. Smaka på det. Känns det bra? Det handlar om att bygga verksamheter på en viktig idé och värderingar. Och det gör vi på Hela Människan!

Vi hör till den tredje sektor som befinner sig mellan offentlig sektor och privat sektor, men som varken tillhör den offentliga eller den privata sektorn. Vi och andra idéburna organisationer syftar till att främja viktiga värden – varje människas okränkbara värde. Vi har inga privata, ekonomiska vinstintressen – men vi måste överleva som organisation. Vi gynnar enskilda människor i utsatthet, men också det allmännas intresse.

Idéburna verksamheter har funnits länge i Sverige, men har fokuserats mer och mer i den allmänna debatten på senare år. En branschorganisation (bland flera) är Famna. De har tagit fram en film på tre minuter som förklarar varför idéburna verksamheter är viktiga.

Låt oss tillsammans stå upp för den idéburna sektorn. Vi är viktiga i det svenska samhället!