Nytt projekt: Unga vuxna i utsatthet

"Social utsatthet uppstår när människor är alltför beroende av andra personer, för att få ett tillräckligt stöd, vård och omsorg - eller ett "normalt" liv" Antalet människor i social utsatthet ökar i tider av fragmenterade liv. Evangelium är också att hjälpa dem!

Någon har (i korthet) sagt att ”Social utsatthet uppstår när människor är alltför beroende av andra personer, för att få ett tillräckligt stöd, vård och omsorg – eller ett ”normalt” liv” Antalet människor i social utsatthet ökar i tider av fragmenterade liv. Evangelium är också att hjälpa dem!

Vi vill skapa några goda miljöer i länet – låt oss kalla dem fritidsgårdar, även om den etiketten kan föra tanken fel – där unga vuxna i sådan utsatthet möter medmänniskor som ger dem möjlighet att återta makten över sina liv. Framförallt behövs vuxna, då många unga vuxna idag saknar tillitsfulla kontakter med en vuxenvärld som bryr sig om dem i deras vardag.

Just nu pågår en förstudie som efter halvårsskiftet 2021 ska leda fram till etableringar av sådana fritidsmiljöer, ex i formen av fritidsgårdar.

Läs mer om hur vi tänker här…