Lokala barnstödsnätverk

Sedan många år har vi drivit ett regionalt nätverk i Jönköpings län, men nu vill vi göra det på kommunnivå. Nätverken är mötesplatser för offentlig och ideell sektor där man möts till lokal samverkan, erfarenhetsutbyte, fortbildningar och annat.

Alla människor har ett högt egenvärde, oavsett ålder, etnicitet, kön och bakgrund. Ändå finns det grupper i samhället som har ett extra stort behov av stöd och hjälp. Till dem hör människor som lever i social utsatthet, men också barn och unga i allmänhet. För dem är familjen/nära anhöriga extra viktiga. Att vara barn och leva i en familj i social utsatthet berör oss därför extra mycket och vi vill ge dem de bästa förutsättningarna för ett gott liv.

Vi vill arbeta för goda insatser som stärker det tidiga livets villkor.

I det offentliga samhället styrs insatserna gentemot dessa människor av lagar och regler, och det är kommunerna som har ansvaret för att detta sker. Även i civilsamhället finns det många grupper med stödjande verksamheter. Hela Människans huvudmän, kyrkor och församlingar, är exempel på sådana. Grunden för det arbetet är det bibliska uppdraget att hjälpa sin medmänniska.

Många erfarenheter visar att barn och familjer i behov av stöd, får det bättre när civilsamhället och det offentliga samhället samverkar. Barnstödsnätverken tar sikte på en sådan samverkan. Samverkan innebär att båda parter strävar efter att hitta möjliga och framkomliga vägar – för att ge barnen och familjerna bästa möjliga stöd. Samverkan innebär inte att någon av parterna gör avkall på det som styr och reglerar respektives uppdrag eller förutsättningar.

Fortsätt läsa om exempel på samverkansinnehåll, mm…