Narkotikahandeln växer i Europa

Européerna spenderar minst 30 miljarder euro på narkotika årligen, enligt en ny rapport från den europeiska narkotikabyrån EMCDDA och Europol. Rapporten visar att den totala tillgängligheten till narkotika inom Europa fortfarande är mycket hög. Norden nämns särskilt i rapporten då det gäller handel på sociala medier och Sverige nämns som exempel då det gäller utnyttjande av barn i narkotikahandeln, samt beställningsmord utförda av den så kallade Dödspatrullen.

Rapporten EU Drug Markets Report 2019 visar bland annat att den tekniska utvecklingen och globaliseringen driver på och underlättar utvecklingen av narkotikamarknaden i Europa. Kriminella organisationer utnyttjar nya möjligheter att transportera och smuggla droger, som exempel nämns diversifieringen av narkotikahandel till sjöss, användningen av allmänflyg så som privatflyg och drönare och också en ökad användning av post- och pakettjänster som en följd av den ökande näthandeln i Europa. I rapporten uppskattar man att européerna spenderar minst 30 miljarder euro på narkotika, fördelat enligt siffrorna ovan.


”Rapporten en väckarklocka”
Darknet, sociala medier, appar och meddelandetjänster samt nätet överlag har öppnat nya vägar för att driva narkotikaförsäljning på nätet. Norden och de nordiska länderna nämns i olika sammanhang i rapporten. Sverige nämns som exempel bland annat när det ena gäller utnyttjandet av barn i narkotikahandeln, där unga asylsökande rekryterats för att sälja droger i olika svenska städer, bland annat Stockholm. När det gäller beställningsmord inom narkotikahandeln nämns den så kallade Dödspatrullen. Den bestod av omkring 20 personer som, på uppdrag av organisationer inblandade i narkotikahandeln, hade utfört mord. Personerna arresterades i december 2018 och februari 2019. Dödspatrullen misstänks ha torterat och dödat åtminstone 15 personer i Sverige och Spanien sedan 2016. Många av offren var narkotikasmugglare som mördades på uppdrag av rivaliserande organiserade kriminella grupper. Förutom mord sysslade gruppen också bland annat med penningtvätt och narkotikasmuggling.

Läs hela rapporten här.