Hela Människan SmålandEn Hela Människan – webbplats

MER diakoni i kyrkorna

Klicka här för att ge en gåva

Välkommen till Hela Människan Småland

Läs mer om verksamheten

Nytt projekt: Unga vuxna i utsatthet

Etableringar av fritidsgårdar eller motsvarande, där unga vuxna kan mötas tillsammans med vuxna i tillitsfulla och hållbara nätverk. Miljöerna är drogfria och aktivt motarbetande kriminalitet och nedbrytande attityder, mm.

Lokala barnstödsnätverk

I lokala barnstödsnätverk talar vi om hur man lokalt kan samverka mellan kommun och kyrka – för barnens och familjernas bästa. Det är familjepedagoger, kuratorer, socionomer som möter sina motsvarigheter i kyrkornas värld. Här  möts vi för att utbyta erfarenheter om stöd till barn, unga och familjer i utsatta livssituationer.