Självkänsla och självförtroende


 

Alla människor känner inte glädje över sig själva. Det är destruktivt för människan att tycka illa om sig  själv. En person med dålig självkänsla motarbetar sig själv hela tiden. När man nedvärderar sig själv sviker man dessutom sig själv i grunden. Människors självkänsla påverkas av de brister de upplever hos sig själva. En del försöker täcka över detta faktum med att utåt ge ett självsäkert intryck. Andra uppvisar en överdriven självkänsla och beter sig nedsättande mot sin omgivning.

Marta Cullberg Weston citerar i sin bok ”Ditt inre centrum” psykologen Nathanael Branden; ”Självkänslan är det rykte som vi har inom oss själva”. Cullberg Skriver också ”God självkänsla innebär att man vet vem man är, att man ser på sig själv med accepterande ögon och vågar stå upp för sig själv i tillvaron”. Det handlar om ett mått av självrespekt. Hon lyfter också fram den vikttiga tanken att en person med god självkänsla har energi över för att lyssna på andra eftersom man inte har behov av att ständigt vara upptagen med funderingar över sig själv. När självkänslan är god har man också större möjligheter att ta vara på livet och vad det har att erbjuda.

En god självkänsla ger personen en inre viktig balanspunkt. Den handlar om att man kan se sig själv med positiva ögon och med ett visst mått av självkärlek. Förmågan att älska sig själv är en viktig grund för att utveckla goda relationer till omgivningen.

Skillnaden mellan självkänsla och självförtroende är att självförtroendet handlar om det jag gör medan självkänsla handlar om den jag är.

I övningarna som vi här har lagt upp kan ni i gruppen utforska er själva utifrån detta tema och hjälpa varandra att stötta och utvecklas i er självkänsla och självförtroende.

Övning 1: Skapa självporträtt

Syfte: Att få fundera över sig själv och hur man ser på sig själv. Att dela sin berättelse med andra och själv få ta del av andras berättelse.

Material: 

Lägg fram diverse skapandematerial på ett bord. Det kan vara målarfärger, gamla veckotidningar, silkespapper, tyger, glitter, paljetter, klister, garn, stenar, pärlor, knappar, kritor, stora pappersark… ja allt det ni kommer åt. Om man inte har tillgång till så mycket material kan man också plocka saker i naturen.

Låt deltagarna skapa sitt självporträtt med hjälp av det material som ni lagt fram eller som de själva plockar. Tiden ni ger dem kan variera mellan 15-40 minuter. Till hjälp för sitt porträtt kan man ha några frågeställningar som bara ska vara som stöd om fantasin inte kommer spontant.

Frågor:

Vad har format min bild av mig själv?

Hur kom det sig att det blev så här?

Vilka speglar har du använt dig av?

Kan du komma på något tillfälle när du fått någon viktig pusselbit till din självbild?

Hur var detta? Har ni skapat ert porträtt tidigare, är det förändrat?

 

Övning 2: Två saker om mig själv

Syfte: Att se positiva saker hos sig själv och våga uttrycka dessa för andra.

Material: Olika skapandematerial ex. målarfärger, gamla veckotidningar, silkespapper, tyger, glitter, paljetter, klister, garn, stenar, pärlor, knappar, kritor, stora pappersark…

Som ett alternativ till övning 1 kan man istället för att skapa ett fritt självporträtt utgå från  två frågor.

Här ritar man först en bild av sig själv i mitten på papperet. Detta kan man göra avancerat eller bara som en streckgubbe. Sedan fortsätter man skriva eller rita utifrån:

  1. Tre saker som jag tycker om att göra
  2. Tre saker jag tycker om hos mig själv

Man berättar sedan med hjälp av bilden för varandra.

Om man vill kan man sedan be övriga deltagare att lägga till positiva egenskaper hos personen som berättat.

 

Övning 3: Kort till varandra

Syfte: Vi alla har behov av att få bli speglade av andra på ett positivt sätt. Här är syftet att alla ska bli sedda och få ett uppmuntrande ord om sig själv från sina vänner. Ett annat syfte är också att själv fundera på positiva egenskaper hos andra och få möjlighet att dela dem.

Material: Vackra kort och pennor till alla gruppmedlemmar

Gör iordning ett var sitt vackert kort till varje deltagare. Det får gärna stå deras namn på ena sidan. Skriv sedan på andra sidan en positiv egenskap till var och en. Deltagarna sitter sedan i en ring och du delar ut korten till dem. Nu får deltagarna skicka sitt kort till grannen som får skriva en positiv mening på hens kort. Sedan skickar ni vidare korten så att var och en har fått skriva något på allas kort. Sätt gärna på lite musik under tiden.

Reflektion: Hur var det att få fina ord från andra i gruppen? Hur var det att få dela fina ord till varandra?

Övning 4: Affimationer:

Syfte: att få höra ett vacker ord till sig själv.

Material: Papper och pennor, en liten ask.

Skriv på lappar, lika många som deltagare, ”Världen är vackrare med dig”. Lägg dem i en ask. Ta  upp en lapp och läs den högt för den som sitter till vänster om dig. Hen får behålla lappen. Skicka sedan vidare asken och låt den som just fått höra meningen ´ta en ny lapp att läsa för nästa deltagare. Låt alla läsa och få en lapp.