Sammanfattning av möte med kultur- och demokratiminister Amanda Lind 200318 angående Coronasituationen


Hela Människans generalsekreterare deltog den 18 mars i ett möte med kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Hon bjöd in bl.a. Hela Människan för att dels få en bild av hur vi justerar vår verksamhet med anledning av Corona, dels få veta hur regeringen och det offentliga kan stödja oss i vårt arbete. Vi lyfte så klart också frågor kring hur vår målgrupp kan komma att påverkas. Här kommer sammanfattande punkter från det mötet för er att ta del av:

  • De organisationer som var där lyckades berätta konkret om sin verksamhet och samtidigt höja sig över sitt eget. Vi fick en god bild av hur stora delar av det svenska civilsamhället påverkas i förhållande till coronakrisen.
  • Flera konkreta förslag till förändringar som är möjliga för ministern att initiera kom fram. Exempelvis tog Hela Människan upp situationen med Arbetsförmedlingens (icke)flexibilitet som några av ordförande tog upp igår. Hon kommer att ta dessa förslag till åtgärder vidare.
  • Hela Människan tog upp situationen med vatten- och lokalbrist med Sveriges Kommuner och Regioner och med MSB.
  • Vi organisationer på plats kunde snabbt konstatera att vi kan samordna oss bättre för att underlätta varandras arbete. Exempelvis vill gärna Svenska Röda Korset samarbeta med Hela Människan på lokal nivå. Vi kan hitta lösningar gällande både lokaler och volontärer tillsammans. Jag kommer att ge dem en lista på vilka kommuner vi finns i och så kan de komma att kontakta de lokala Hela Människan-enheterna för att se om samarbete gynnar situationen. På vissa platser har de både möjlighet till mobila värmetält för isolering eller omvårdnad av sjuka och att bidra med yngre volontärer, till exempel. De har ju även vårdkompetens i vissa fall – kan bli intressant för oss.
  • En annan sak som framkom är att inriktningen för Svenska kyrkan tills vidare är att hålla sina kyrkor öppna, kan vara bra att känna till.
  • Ministern såg detta möte som ett av flera möten med oss framöver. Frågan väcktes också om möjligheten att bilda ett slags ”coronaråd” för myndigheter och oss organisationer som möter de som är i mest utsatt situation i det här läget. Hela Människan stödde det förslaget (som väcktes av Astma- och allergiförbundet).
  • I sin roll som demokratiminister har Amanda Lind stor förståelse för att årsmöten måste ställas in och menade att den här situationen kan kräva stadgebrott för de flesta av oss som har våra årsmöten nu i närtid. Vi bad henne att gärna uttala sig om det för att stärka organisationer att hellre invänta tid för förankrad demokrati än att genomföra möten med för få ombud. Vår egen ordförande Anders Persson uppmanar också till detta – skjut gärna upp årsmötet till förmån för en bred uppslutning senare.