Vad gör vi?


Det finns en stor grupp människor som står långt från arbete, vilket oftast är mycket negativt för självkänslan, samhällsintegrationen och den privata ekonomin. Vi erbjuder arbetsträning, vilket är ett första steg till att komma ur arbetslösheten. Ibland kan det handla om att bara komma ut och få uppleva social gemenskap och ibland är vi språngbrädan till ett arbete och egen försörjning. Det anser vi är en av de bästa insatserna man kan göra för sina medmänniskor.

Hela människan bidrar genom secondhandverksamheten till att spara på miljön genom återvinning och återanvändning. Alla våra varor är skänkta av vänliga givare och kommer till glädje och nytta hos människor som har mindre ekonomiska resurser eller bara vill ”hitta det där som ingen annan har”.

Hela människan Sala-Heby har en secondhandbutik i Sala på Gymnasiegatan 4, där cirka 15 personer deltar i arbetet och en secondhandbutik med i Heby på Industrivägen 15, där ca 20 personer deltar i arbetet.

I Sala tillhandahåller vi även en besökslägenhet för anhöriga till intagna på Anstalten Salberga. Syftet med den är att skapa en möjlighet till en fortsatt relation för flick- eller pojkvänner, mammor och pappor, barn eller andra som vill hålla kontakt med den intagne. Det är bara de anhöriga som vistas i vår lägenhet. Lägenheten har sju sängplatser uppdelade på flera rum och där kan besökande bo för en mycket låg kostnad.

Praktik, arbetsträning och språkträning

På Hela människan får alla arbeta utifrån sin egen förmåga. Vi ser alla som individer och hjälper till utarbeta ett arbetssätt som passar varje enskild medarbetare. Hos oss kan man praktisera från några timmar per vecka till full arbetsvecka beroende på aktuell arbetsförmåga. Möjligheterna att hitta passande sysslor är stora. Vi låter alla utvecklas och växa i sin egen takt.

Exempel på arbetsuppgifter:

Hjälpa vår transport att hämta och lämna varor.

Rengöra, laga och måla möbler.

Sortera inkommande varor till rätt avdelning.

Diska glas och porslin.

Sortera kläder och stryka.

Putsa skor och göra rent väskor.

Fylla på med varor i våra butiker.

Arbeta i kassan och möta alla våra trevliga kunder.

Städning av lokalerna.

Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Heby och Sala kommun, Frivården och Migrationsverket.