Vår historia


Hela människan 

Hela människan är en ideell förening med kristen grundsyn. Vi vill ta vara på människors inneboende resurser och stärka det som ger livslust genom att se hela människan. Hela människan är en del av svenska kyrkans och de traditionella frikyrkornas sociala och diakonala arbete. Det lokala arbetet, som finns på ett 60-tal platser runt om i Sverige drivs som självständiga enheter.

Vår grundidé är att stödja människor som är i behov av hjälp. Att få delta i en arbetsgemenskap, ha en roll och känna sig behövd är några av grundstenarna när man vill förändra sin livssituation. Vi erbjuder arbetsträning och praktikmöjligheter i ett steg att ge människor en chans att närma sig en egen försörjning. Vi strävar efter att ge varje människa en känsla av delaktighet och sammanhang i en social gemenskap.

Våra intäkter går oavkortat till att driva och vidareutveckla verksamheten så att vi kan hjälpa fler och erbjuda en kvalitativ hjälpinsats.

I Sala har vi funnits sedan 1985 och i Heby startade vi vår verksamhet 2003. Våra huvudmän och sponsorer är kyrkorna i Sala och Heby. Vi driver secondhandverksamhet i Heby och Sala. I Sala förestår vi även en besökslägenhet för anhöriga till intagna vid anstalten Salberga.