Huvudmän


Huvudmän

Hela människan är en samverkansorganisation där huvudmännen beslutar att tillsammans utföra vissa sociala och diakonala verksamheter. Det är endast representanter för huvudmännen som kan sitta i organisationens styrelse.

Enhetens högsta beslutande organ är stämman, bestående av ombud valda av enhetens huvudmän. Stämman beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen och väljer ny styrelse.

Huvudmän för Hela människan Sala och Heby

Församlingar i Svenska kyrkan

Kumla, Tärna och Kila församling

Sala, Norrby och Möklinta pastorat

Vittinge församling

Västerfärnebo-Fläckebo församling

Västerlövsta, Enåker och Huddunge församling

Församlingar i frikyrkor

Betaniaförsamlingen Möklinta

Betel Tärnsjö

Centrumkyrkan Heby

Centrumkyrkan Sala

Equmeniakyrkan Östervåla

Harbo Missionsförsamling

Huddunge Missionsförsamling

Kristen Gemenskap Västerfärnebo Fläckebo frikyrka

Möklinta Missionsförsamling

Nora-Tärnsjö Missionsförsamling

Pingsförsamlingen i Sala

Sala Missionsförsamling