Gällande Coronavirus

Vi följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och Hela människan riksenhet har tagit fram.
Vi har infört maxantal 20 på vår butik i Sala och Heby.